Baner ROD Wielka Wieś

Aktualności

Wywóz śmieci 2020r.

26 czerwca 2020

Terminy wywozu śmieci w 2020r. to:

  • 30 czerwca
  • 28 lipca
  • 25 sierpnia
  • 22 września

Worki opisane numerem działki należy wystawić o godzinie 6.00 w dniu wywozu lub wieczorem dnia poprzedniego w miejscu do tego wyznaczonym w każdym sektorze.

W każdym podanym powyżej terminie, właściciel działki może wystawić jeden worek jeden raz w miesiącu (4x): Sektor A – 240l, Sektor B – 120l, Sektor C – 120l

Zarząd ROD


Odczyt wodomierzy – sektor A i B

Sektor A i B: Prosimy o podanie stanów wodomierzy w terminie do 30 czerwca 2020 r. Informację o stanie liczników należy przesłać SMS na nr tel: 600 387 648 (Marek Szatan – skarbnik).

Koniecznie należy podać numer działki, której dotyczy odczyt.


Opłaty 2020 – ROD Władysławowo

4 czerwca 2020

Tabela opłat 2020

Rodzinny Ogród Działkowy „Wielka Wieś” – opłaty


Sektor A

Sektor B

Sektor C

Opłaty z tytułu użytkowania działki (w skali roku)

– opłata ogrodowa – 0,70 zł/m2
– opłata energetyczna – 50 zł.
– wywóz śmieci 1x w miesiącu 240l – 50 zł.
-składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD – 6zł.

– opłata ogrodowa – 0,70 zł/m2
– opłata energetyczna – 32 zł.
– wywóz śmieci 1x w miesiącu 120l – 25 zł.
– składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD – 6zł.

– opłata ogrodowa – 0,70 zł/m2
– opłata energetyczna – 45 zł.
– wywóz śmieci 1x w miesiącu 120l – 20 zł.
– składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD – 6zł.


Wyżej wymienione należności należy wpłacać do 30 czerwca br.
na konto: 27 8348 0003 0000 0100 4880 0001 lub do skarbnika.


Media (wg użycia) – Sektor A, Sektor B i Sektor C

– energia elektryczna – 0,70 zł/kWh – indywidualne faktury VAT Energa


– woda z licznika ogrodowego –3,71 zł/m3
– woda z licznika głównego (domek) i ścieki – 14 zł/m3


Należność za media po odczycie liczników przez skarbnika należy wpłacać
na konto: 27 8348 0003 0000 0100 4880 0001 lub do skarbnika.
Odczyt wodomierzy – Sektor C

23 maja 2020

Sektor C: Prosimy o podanie stanów wodomierzy w terminie do 24 maja 2020 r. Informację o stanie liczników należy przesłać SMS na nr tel: 600 387 648 (Marek Szatan).

Koniecznie należy podać numer działki, której dotyczy odczyt.

Zarząd ROD14 marca 2020

Decyzją Zarządu ROD Wielka Wieś we Władysławowie, w związku ze zwiększonym ryzykiem epidemiologicznym oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE zaplanowane na 21 marca 2020 r. zostaje

ODWOŁANE!

Nowy termin zebrania zostanie podany w późniejszym terminie na stronie internetowej www.rodwielkawies.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych poszczególnych sektorów ogrodu.

W związku z powyższym opłaty związane z użytkowaniem działki należy uiścić w takiej samej wysokości jak w roku ubiegłym. Termin płatności do 30 czerwca 2020r.

Ewentualne korekty zostaną uwzględnione po Walnym zebraniu.

Zarząd ROD


Walne Zebranie Członków PZD

21 lutego 2020

W dniu 21 marca 2020 r. (sobota) w sali 103 Urzędu Miasta Władysławowo odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

w I terminie o godz. 9.00,

w II terminie o godz. 9.30

Zapraszamy wszystkich członków PZD.

Zarząd ROD


Wywóz śmieci

22 czerwca 2019

Terminy odbioru śmieci 2019 :

  • 24 czerwiec (poniedziałek)
  • 30 lipiec (wtorek)
  • 27 sierpień (wtorek)

Worki opisane numerem działki należy wystawić o godzinie 6.00 w dniu wywozu lub wieczorem dnia poprzedniego w miejscu do tego wyznaczonym w każdym sektorze.

Zarząd ROD


Nowe wysokości opłat na 2019 r.

30 marca 2019

W dniu 23 marca 2019 r. odbyło się Walne Zebranie członków PZD. Podczas obrad uchwalono m.in. nowe wysokości opłat związanych z użytkowaniem działki. Opłaty należy dokonać do 30 czerwca 2019 r.

Szczegóły w zakładce OPŁATY


Walne Zebranie Członków PZD

16 lutego 2019

W dniu 23 marca 2019 r. (sobota) w sali 103 Urzędu Miasta Władysławowo odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

w I terminie o godz. 9.00,

w II terminie o godz. 9.30

Zapraszamy wszystkich członków PZD.

Zarząd ROD