Baner ROD Wielka Wieś

Aktualności

Wyłożenie materiałów przed zebraniem

06/04/2024

Dokumenty działkowe zostaną wyłożone do wglądu w dniu 20 kwietnia 2024r. w Biurze Zarządu przy ul. Żwirowej – sektor A w godz. 11:30-12:30


Walne Zebranie Członków PZD

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego ROD Wielka Wieś Władysławowo odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2024 r. (sobota) we Władysławowie przy ul. Portowej 15 w Centrum Promocji i Edukacji MERK za Domem Rybaka.


Opłaty 2024 – ROD Władysławowo

04/04/2024


31/03/2024


Opłaty 2023 – ROD Władysławowo

27/04/2023

Opłaty z tytułu użytkowania działki (w skali roku 2023)

Sektor A

– opłata ogrodowa – 1,02 zł/m2
– opłata energetyczna – 55 zł.
– wywóz śmieci – 60 zł.
– składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD – 6zł.

Sektor B

– opłata ogrodowa – 1,02 zł/m2
– opłata energetyczna – 35 zł.
– wywóz śmieci – 35 zł.
– składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD – 6zł.

Sektor C

– opłata ogrodowa – 1,02 zł/m2
– opłata energetyczna – 55 zł.
– wywóz śmieci – 30 zł.
– składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD – 6zł.


Wyżej wymienione należności należy wpłacać do 30 maja 2023r.
na konto: 27 8348 0003 0000 0100 4880 0001 lub do skarbnika Marek Szatan tel.: 600 387 648


Media (wg użycia) – Sektor A, Sektor B i Sektor C

– energia elektryczna – 0.85 zł/kWh do 250 kWh/powyżej 250 kWh 1,20 zł. – indywidualne faktury VAT Energa i dane do wpłaty


– woda z licznika ogrodowego – 3,71 zł/m3
– woda z licznika głównego (domek) i ścieki – 14 zł/m3


Należność za wodę po odczycie liczników przez skarbnika należy wpłacać
na konto: 27 8348 0003 0000 0100 4880 0001 lub do skarbnika Marek Szatan tel.: 600 387 648


Opłaty 2022 – ROD Władysławowo

16/04/2022

Rodzinny Ogród Działkowy „Wielka Wieś” – opłaty 2022


Opłaty z tytułu użytkowania działki (w skali roku)

Sektor A

– opłata ogrodowa – 1 zł/m2
– opłata energetyczna 55 zł.
– wywóz śmieci 1x w miesiącu 240l – 55 zł.
– składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD – 6zł.

Sektor B

– opłata ogrodowa – 1 zł/m2
– opłata energetyczna – 35 zł.
– wywóz śmieci 1x w miesiącu 120l – 30 zł.
– składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD – 6zł.

Sektor C

– opłata ogrodowa – 1 zł/m2
– opłata energetyczna – 50 zł.
– wywóz śmieci 1x w miesiącu 120l – 25 zł.
– składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD – 6zł.


Wyżej wymienione należności należy wpłacać do 30 czerwca br.
na konto: 27 8348 0003 0000 0100 4880 0001 lub do skarbnika.


Media (wg użycia) – Sektor A, Sektor B i Sektor C

– energia elektryczna – 0,8 zł/kWh – indywidualne faktury VAT Energa


– woda z licznika ogrodowego –3,71 zł/m3
– woda z licznika głównego (domek) i ścieki – 14 zł/m3


Należność za media po odczycie liczników przez skarbnika należy wpłacać
na konto: 27 8348 0003 0000 0100 4880 0001 lub do skarbnika.


Walne Zebranie Delegatów PZD 2022

01/04/2022

W dniu 09 kwietnia 2022 r. (sobota) o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta Władysławowa (Dom Rybaka) odbędzie się WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW PZD 2022

  • w I terminie o godz. 9:00
  • w II terminie o godz. 9:30

Zarząd ROD WIELKA WIEŚ


Pożegnanie

09/03/2022

Z żalem informujemy, że odszedł nasz kolega Bogumił Idzikowski. Pogrzeb odbędzie się w piątek 11.03.2022 r. o godzinie 10:00 w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZEPROWADZENIA ZEBRAŃ SEKTOROWYCH ORAZ KONFERENCJI DELEGATÓW 2021 

21/07/2021

Zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady PZD wynikającymi z obostrzeń covidowych Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wielka Wieś” we Władysławowie podjął uchwałę o przeprowadzeniu dwuetapowego zebrania w ogrodzie.

  • Etap I : przeprowadzone zostaną wybory delegatów w poszczególnych sektorach ogrodu.
  • Etap II: Przeprowadzona zostanie konferencja wybranych delegatów sektorowych, na której zostaną przedstawione sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2019-2020 r. a następnie przedstawione uchwały do zatwierdzenia.

Termin i miejsce zebrań sektorowych

Zebrania sektorowe mają na celu wybór delegatów na Konferencję Delegatów ROD, która odbędzie się w tym samym dniu, również w ogrodzie.

  •         Sektor C – 38 działek

– w pierwszym terminie 7 sierpnia 2021 r. godz. 8:30
– w drugim terminie 7 sierpnia 2021 r. godz. 9:00
zostanie wybranych 8 delegatów

  •         Sektor B – 23 działek

– w pierwszym terminie 7 sierpnia 2021 r. godz. 9:30
– w drugim terminie 7 sierpnia 2021 r. godz. 10:00
– zostanie wybranych 5 delegatów

  •          Sektor A – 74 działek

– w pierwszym terminie 7 sierpnia 2021 r. godz. 10:30
– w drugim terminie  7 sierpnia 2021 r. godz. 11:00
– zostanie wybranych 15 delegatów

Miejsce zebrań sektorowych: przy wjeździe na dany sektor.

Zgodnie z §62 ust. 1 Statutu PZD uchwały i decyzje na zebraniach sektorowych odbytych w drugim terminie co najmniej pół godz. po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.


Termin i miejsce Konferencji Delegatów:  7 sierpnia 2021 r. godz. 11:30 – Sektor A na terenie socjalnym.


Opłaty 2021 – ROD Władysławowo

01/04/2021

Rodzinny Ogród Działkowy „Wielka Wieś” – opłaty 2021


Opłaty z tytułu użytkowania działki (w skali roku)

Sektor A

– opłata ogrodowa – 0,72 zł/m2
– opłata energetyczna 50 zł.
– wywóz śmieci 1x w miesiącu 240l – 50 zł.
-składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD – 6zł.

Sektor B

– opłata ogrodowa – 0,72 zł/m2
– opłata energetyczna – 32 zł.
– wywóz śmieci 1x w miesiącu 120l – 25 zł.
– składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD – 6zł.

Sektor C

– opłata ogrodowa – 0,72 zł/m2
– opłata energetyczna – 45 zł.
– wywóz śmieci 1x w miesiącu 120l – 20 zł.
– składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD – 6zł.


Wyżej wymienione należności należy wpłacać do 30 czerwca br.
na konto: 27 8348 0003 0000 0100 4880 0001 lub do skarbnika.


Media (wg użycia) – Sektor A, Sektor B i Sektor C

– energia elektryczna – 0,75 zł/kWh – indywidualne faktury VAT Energa


– woda z licznika ogrodowego –3,71 zł/m3
– woda z licznika głównego (domek) i ścieki – 14 zł/m3


Należność za media po odczycie liczników przez skarbnika należy wpłacać
na konto: 27 8348 0003 0000 0100 4880 0001 lub do skarbnika.