Baner ROD Wielka Wieś

Aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZEPROWADZENIA ZEBRAŃ SEKTOROWYCH ORAZ KONFERENCJI DELEGATÓW 2021 

21/07/2021

Zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady PZD wynikającymi z obostrzeń covidowych Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wielka Wieś” we Władysławowie podjął uchwałę o przeprowadzeniu dwuetapowego zebrania w ogrodzie.

 • Etap I : przeprowadzone zostaną wybory delegatów w poszczególnych sektorach ogrodu.
 • Etap II: Przeprowadzona zostanie konferencja wybranych delegatów sektorowych, na której zostaną przedstawione sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2019-2020 r. a następnie przedstawione uchwały do zatwierdzenia.

Termin i miejsce zebrań sektorowych

Zebrania sektorowe mają na celu wybór delegatów na Konferencję Delegatów ROD, która odbędzie się w tym samym dniu, również w ogrodzie.

 •         Sektor C – 38 działek

– w pierwszym terminie 7 sierpnia 2021 r. godz. 8:30
– w drugim terminie 7 sierpnia 2021 r. godz. 9:00
zostanie wybranych 8 delegatów

 •         Sektor B – 23 działek

– w pierwszym terminie 7 sierpnia 2021 r. godz. 9:30
– w drugim terminie 7 sierpnia 2021 r. godz. 10:00
– zostanie wybranych 5 delegatów

 •          Sektor A – 74 działek

– w pierwszym terminie 7 sierpnia 2021 r. godz. 10:30
– w drugim terminie  7 sierpnia 2021 r. godz. 11:00
– zostanie wybranych 15 delegatów

Miejsce zebrań sektorowych: przy wjeździe na dany sektor.

Zgodnie z §62 ust. 1 Statutu PZD uchwały i decyzje na zebraniach sektorowych odbytych w drugim terminie co najmniej pół godz. po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.


Termin i miejsce Konferencji Delegatów:  7 sierpnia 2021 r. godz. 11:30 – Sektor A na terenie socjalnym.


Opłaty 2021 – ROD Władysławowo

01/04/2021

Rodzinny Ogród Działkowy „Wielka Wieś” – opłaty 2021


Opłaty z tytułu użytkowania działki (w skali roku)

Sektor A

– opłata ogrodowa – 0,72 zł/m2
– opłata energetyczna 50 zł.
– wywóz śmieci 1x w miesiącu 240l – 50 zł.
-składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD – 6zł.

Sektor B

– opłata ogrodowa – 0,72 zł/m2
– opłata energetyczna – 32 zł.
– wywóz śmieci 1x w miesiącu 120l – 25 zł.
– składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD – 6zł.

Sektor C

– opłata ogrodowa – 0,72 zł/m2
– opłata energetyczna – 45 zł.
– wywóz śmieci 1x w miesiącu 120l – 20 zł.
– składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD – 6zł.


Wyżej wymienione należności należy wpłacać do 30 czerwca br.
na konto: 27 8348 0003 0000 0100 4880 0001 lub do skarbnika.


Media (wg użycia) – Sektor A, Sektor B i Sektor C

– energia elektryczna – 0,75 zł/kWh – indywidualne faktury VAT Energa


– woda z licznika ogrodowego –3,71 zł/m3
– woda z licznika głównego (domek) i ścieki – 14 zł/m3


Należność za media po odczycie liczników przez skarbnika należy wpłacać
na konto: 27 8348 0003 0000 0100 4880 0001 lub do skarbnika.


Wywóz śmieci 2020r.

26/06/2020

Terminy wywozu śmieci w 2020r. to:

 • 30 czerwca
 • 28 lipca
 • 25 sierpnia
 • 22 września

Worki opisane numerem działki należy wystawić o godzinie 6.00 w dniu wywozu lub wieczorem dnia poprzedniego w miejscu do tego wyznaczonym w każdym sektorze.

W każdym podanym powyżej terminie, właściciel działki może wystawić jeden worek jeden raz w miesiącu (4x): Sektor A – 240l, Sektor B – 120l, Sektor C – 120l

Zarząd ROD


Odczyt wodomierzy – sektor A i B

Sektor A i B: Prosimy o podanie stanów wodomierzy w terminie do 30 czerwca 2020 r. Informację o stanie liczników należy przesłać SMS na nr tel: 600 387 648 (Marek Szatan – skarbnik).

Koniecznie należy podać numer działki, której dotyczy odczyt.


Opłaty 2020 – ROD Władysławowo

04/06/2020

Tabela opłat 2020

Rodzinny Ogród Działkowy „Wielka Wieś” – opłaty


Sektor A

Sektor B

Sektor C

Opłaty z tytułu użytkowania działki (w skali roku)

– opłata ogrodowa – 0,70 zł/m2
– opłata energetyczna – 50 zł.
– wywóz śmieci 1x w miesiącu 240l – 50 zł.
-składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD – 6zł.

– opłata ogrodowa – 0,70 zł/m2
– opłata energetyczna – 32 zł.
– wywóz śmieci 1x w miesiącu 120l – 25 zł.
– składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD – 6zł.

– opłata ogrodowa – 0,70 zł/m2
– opłata energetyczna – 45 zł.
– wywóz śmieci 1x w miesiącu 120l – 20 zł.
– składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD – 6zł.


Wyżej wymienione należności należy wpłacać do 30 czerwca br.
na konto: 27 8348 0003 0000 0100 4880 0001 lub do skarbnika.


Media (wg użycia) – Sektor A, Sektor B i Sektor C

– energia elektryczna – 0,70 zł/kWh – indywidualne faktury VAT Energa


– woda z licznika ogrodowego –3,71 zł/m3
– woda z licznika głównego (domek) i ścieki – 14 zł/m3


Należność za media po odczycie liczników przez skarbnika należy wpłacać
na konto: 27 8348 0003 0000 0100 4880 0001 lub do skarbnika.
Odczyt wodomierzy – Sektor C

23/05/2020

Sektor C: Prosimy o podanie stanów wodomierzy w terminie do 24 maja 2020 r. Informację o stanie liczników należy przesłać SMS na nr tel: 600 387 648 (Marek Szatan).

Koniecznie należy podać numer działki, której dotyczy odczyt.

Zarząd ROD14/03/2020

Decyzją Zarządu ROD Wielka Wieś we Władysławowie, w związku ze zwiększonym ryzykiem epidemiologicznym oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE zaplanowane na 21 marca 2020 r. zostaje

ODWOŁANE!

Nowy termin zebrania zostanie podany w późniejszym terminie na stronie internetowej www.rodwielkawies.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych poszczególnych sektorów ogrodu.

W związku z powyższym opłaty związane z użytkowaniem działki należy uiścić w takiej samej wysokości jak w roku ubiegłym. Termin płatności do 30 czerwca 2020r.

Ewentualne korekty zostaną uwzględnione po Walnym zebraniu.

Zarząd ROD


Walne Zebranie Członków PZD

21/02/2020

W dniu 21 marca 2020 r. (sobota) w sali 103 Urzędu Miasta Władysławowo odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

w I terminie o godz. 9.00,

w II terminie o godz. 9.30

Zapraszamy wszystkich członków PZD.

Zarząd ROD


Wywóz śmieci

22/06/2019

Terminy odbioru śmieci 2019 :

 • 24 czerwiec (poniedziałek)
 • 30 lipiec (wtorek)
 • 27 sierpień (wtorek)

Worki opisane numerem działki należy wystawić o godzinie 6.00 w dniu wywozu lub wieczorem dnia poprzedniego w miejscu do tego wyznaczonym w każdym sektorze.

Zarząd ROD