Baner ROD Wielka Wieś

Aktualności

Nowe wysokości opłat na 2019 r.

30 marca 2019

W dniu 23 marca 2019 r. odbyło się Walne Zebranie członków PZD. Podczas obrad uchwalono m.in. nowe wysokości opłat związanych z użytkowaniem działki. Opłaty należy dokonać do 30 czerwca 2019 r.

Szczegóły w zakładce OPŁATY


Walne Zebranie Członków PZD

16 lutego 2019

W dniu 23 marca 2019 r. (sobota) w sali 103 Urzędu Miasta Władysławowo odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

w I terminie o godz. 9.00,

w II terminie o godz. 9.30

Zapraszamy wszystkich członków PZD.

Zarząd ROD


Ograniczenie wjazdu na teren ogrodu

11 lipca 2018

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą WZ  nr 12/2016, działkowcy mają możliwość stworzenia miejsca postojowego na terenie własnej działki. Prawo do korzystania z miejsc postojowych na terenie własnych działek zostało ograniczone do jednego samochodu osobowego parkującego na jednej działce oraz jednokrotnego parkowania w ciągu doby. Zgodnie z powyższą uchwałą samochód powinien należeć do formalnego użytkownika działki, a wjazd na działkę nie powinien być uciążliwy dla innych działkowców (dotyczy to również ograniczenia prędkości poruszania się pojazdów na alejkach).

Przypominamy również o zakazie mycia samochodów w ogrodzie i zakazie parkowania na alejkach.

Zarząd ROD


Odczyt wodomierzy

2 lipca 2018

Prosimy o podanie stanów wodomierzy w terminie do 7 lipca 2018 r. Informację  stanie licznika należy przesłać na maila ogrodu lub SMS do Marka Szatana (Sektor A i B) do Elżbiety Margas Dzwonnik (Sektor C).

Koniecznie należy podać numer działki, której dotyczy odczyt.

Zarząd ROD


Termin opłat

25 czerwca 2018

Przypominamy, że do 30 czerwca 2018 r. należy dokonać opłat za użytkowanie działki.

Wysokość opłat w zakładce OPŁATY.

Zarząd ROD


Odbiór śmieci

19 maja 2018

Terminy odbioru śmieci 2018 :

26 czerwiec (wtorek)

31 lipiec (wtorek)

28 sierpień (wtorek)

Worki opisane numerem działki należy wystawić o godzinie 6.00 w dniu wywozu lub wieczorem dnia poprzedniego w miejscu do tego wyznaczonym w każdym sektorze.

Zarząd ROD


Miejsca postojowe w ROD

Przypominamy działkowcom, że miejscem postojowym w ROD jest miejsce do tego wyznaczone na terenie ogrodu, bezpośrednio przed bramą wjazdową do ogrodu. Miejsce postojowe  można zorganizować również na terenie własnej działki. Na terenach wspólnych wewnątrz ogrodu, w tym na alejkach,  nie wolno pozostawiać pojazdów, materiałów budowlanych, ani innych rzeczy.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie tych zasad, aby nie utrudniać korzystania z działek.

Zarząd RODNowe wysokości opłat na 2018 r.

28 marca 2018

W dniu 24 marca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie członków PZD. Podczas obrad uchwalono m.in. nowe wysokości opłat związanych z użytkowaniem działki.

Nowe kwoty podajemy w zakładce OPŁATY.

Zarząd ROD


Walne Zebranie Członków PZD

3 marca 2018

Zarząd ROD im. WIELKA WIEŚ we Władysławowie zaprasza członków PZD  na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 24 marca 2018 r. (sobota) w sali 103 w Urzędzie Miasta Władysławowa w następujących godzinach:

w I terminie o godz. 9.00,

w II terminie o godz. 9.30

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu dnia 17 marca 2018 r. w godz. 10.00-11.00 w Urzędzie Miasta Władysławowo (sala na dole).

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA (otwórz)

 

 

Zarząd ROD