Baner ROD Wielka Wieś

Aktualności

Nowe wysokości opłat na 2019 r.

30/03/2019

W dniu 23 marca 2019 r. odbyło się Walne Zebranie członków PZD. Podczas obrad uchwalono m.in. nowe wysokości opłat związanych z użytkowaniem działki. Opłaty należy dokonać do 30 czerwca 2019 r.

Szczegóły w zakładce OPŁATY


Walne Zebranie Członków PZD

16/02/2019

W dniu 23 marca 2019 r. (sobota) w sali 103 Urzędu Miasta Władysławowo odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

w I terminie o godz. 9.00,

w II terminie o godz. 9.30

Zapraszamy wszystkich członków PZD.

Zarząd ROD


Ograniczenie wjazdu na teren ogrodu

11/07/2018

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą WZ  nr 12/2016, działkowcy mają możliwość stworzenia miejsca postojowego na terenie własnej działki. Prawo do korzystania z miejsc postojowych na terenie własnych działek zostało ograniczone do jednego samochodu osobowego parkującego na jednej działce oraz jednokrotnego parkowania w ciągu doby. Zgodnie z powyższą uchwałą samochód powinien należeć do formalnego użytkownika działki, a wjazd na działkę nie powinien być uciążliwy dla innych działkowców (dotyczy to również ograniczenia prędkości poruszania się pojazdów na alejkach).

Przypominamy również o zakazie mycia samochodów w ogrodzie i zakazie parkowania na alejkach.

Zarząd ROD


Odczyt wodomierzy

02/07/2018

Prosimy o podanie stanów wodomierzy w terminie do 7 lipca 2018 r. Informację  stanie licznika należy przesłać na maila ogrodu lub SMS do Marka Szatana (Sektor A i B) do Elżbiety Margas Dzwonnik (Sektor C).

Koniecznie należy podać numer działki, której dotyczy odczyt.

Zarząd ROD


Termin opłat

25/06/2018

Przypominamy, że do 30 czerwca 2018 r. należy dokonać opłat za użytkowanie działki.

Wysokość opłat w zakładce OPŁATY.

Zarząd ROD


Odbiór śmieci

19/05/2018

Terminy odbioru śmieci 2018 :

26 czerwiec (wtorek)

31 lipiec (wtorek)

28 sierpień (wtorek)

Worki opisane numerem działki należy wystawić o godzinie 6.00 w dniu wywozu lub wieczorem dnia poprzedniego w miejscu do tego wyznaczonym w każdym sektorze.

Zarząd ROD


Miejsca postojowe w ROD

Przypominamy działkowcom, że miejscem postojowym w ROD jest miejsce do tego wyznaczone na terenie ogrodu, bezpośrednio przed bramą wjazdową do ogrodu. Miejsce postojowe  można zorganizować również na terenie własnej działki. Na terenach wspólnych wewnątrz ogrodu, w tym na alejkach,  nie wolno pozostawiać pojazdów, materiałów budowlanych, ani innych rzeczy.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie tych zasad, aby nie utrudniać korzystania z działek.

Zarząd RODNowe wysokości opłat na 2018 r.

28/03/2018

W dniu 24 marca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie członków PZD. Podczas obrad uchwalono m.in. nowe wysokości opłat związanych z użytkowaniem działki.

Nowe kwoty podajemy w zakładce OPŁATY.

Zarząd ROD


Walne Zebranie Członków PZD

03/03/2018

Zarząd ROD im. WIELKA WIEŚ we Władysławowie zaprasza członków PZD  na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 24 marca 2018 r. (sobota) w sali 103 w Urzędzie Miasta Władysławowa w następujących godzinach:

w I terminie o godz. 9.00,

w II terminie o godz. 9.30

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu dnia 17 marca 2018 r. w godz. 10.00-11.00 w Urzędzie Miasta Władysławowo (sala na dole).

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA (otwórz)

 

 

Zarząd ROD