Baner ROD Wielka Wieś

Aktualności

Opłaty za wodę i ścieki

26 listopada 2017

Na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sektorach ROD  są informacje dotyczące wysokości opłat za zużycie wody i ścieki po ostatnim odczycie. Prosimy o terminowe dokonanie wpłat.

Zarząd ROD

 


Zamykamy furtkę do ogrodu

12 listopada 2017

Informujemy, że od 1 listopada 2017 r. furtka do ogrodu w Sektorze C jest zamykana na klucz. Działkowcom wydano klucze w ilości 1 na działkę. Jeśli istnieje potrzeba dorobienia kolejnych kluczy, działkowcy wykonują je we własnym zakresie. Dbając o bezpieczeństwo prosimy o zamykanie na klucz po każdorazowym skorzystaniu z furtki.

Dziękujemy p. Berezowskiemu za pomoc w rozprowadzaniu kluczy.

Zarząd ROD


Odczyty wodomierzy

9 listopada 2017

W dniu 4 listopada 2017 r. dokonano odczytu wodomierzy we wszystkich sektorach naszego ogrodu. Prosimy działkowców, u których nie było możliwe dokonanie odczytu o podanie aktualnego stanu do Marka Szatana w celu rozliczenia zużycia wody za okres od 1 lipca do 4 listopada 2017 r.

Zarząd ROD


Rozliczenie automatyki do bramy

1 września 2017

W zakładce INWESTYCJE znajduje się rozliczenie zgromadzonych środków na zainstalowanie automatyki i zakupu pilotów do bramy wjazdowej do ogrodu w Sektorze C. Zainteresowanych działkowców zapraszamy do zapoznania się z rozliczeniem.

Jednocześnie dziękujemy użytkownikom działki  nr 21 – Państwu Agnieszce i Bogumiłowi Dettlaff – za wielokrotne użyczenie wody i prądu, niezbędnych w pracach montażowych przy bramie.

Zarząd ROD


Piloty do bramy

18 sierpnia 2017

Informujemy, że od 18 sierpnia brama wjazdowa do Sektora C posiada automatyczne zamykanie. Działkowcy, którzy nie odebrali zamówionych pilotów do bramy proszę o kontakt: tel. 505 091 554 . Dokupienie i doprogramowanie pilota to koszt w wysokości 120 zł.

Brama posiada funkcję samozamykania, tzn. po pełnym otwarciu bramy za pomocą pilota, po 30 sekundach, brama sama się zamyka, nawet jeśli nie użyjemy pilota. Zamykanie bramy można zatrzymać pilotem.

Brama jest zabezpieczona dodatkowymi fotokomórkami, dzięki którym wejście w pole zamykającej się bramy lub furtkę powoduje zatrzymanie procesu zamykania bramy.

Prosimy działkowców o prawidłowe użytkowanie pilotów. Uszkodzenie mechanizmu przez niewłaściwe użytkowanie przez danego działkowca będzie powodować samodzielne wezwanie serwisu i naprawę na własny koszt.

Zarząd ROD


Brama do Sektora C

19 lipca 2017

W Sektorze C została zainstalowana nowa brama wjazdowa do ogrodu. Brama została podarowana przez użytkownika działki nr 28 – Pana Łukasza Kozaka. Obecnie gromadzimy środki na automatykę do bramy. Działkowców Sektora C, którzy jeszcze nie dokonali wpłaty prosimy o kontakt z Elżbietą Margas Dzwonnik, tel 505 091 554. Więcej w zakładce INWESTYCJE.

Zdjęcie bramy wjazdowej na teren ogrodów sektor C

Panu ŁUKASZOWI KOZAKOWI i innym darczyńcom SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Zarząd ROD


Wywóz śmieci

8 lipca 2017

Zgodnie z informacją na tablicach ogłoszeń, kolejny wywóz śmieci odbędzie się 25 lipca. Prosimy o wystawienie śmieci w dniu poprzedzającym wywóz lub o godz. 6.00 w dniu wywozu. Obowiązuje zakaz gromadzenia śmieci poza tymi dniami.

Worki ze śmieciami powinny być oznaczone numerem działki, inne nie będą zabrane.

Zarząd ROD


Montaż bramy wjazdowej do sektora C

W dniach od 11 lipca (wtorek) do 14 lipca (piątek) nie będzie możliwy wjazd/wyjazd na teren ogrodu w Sektorze C z powodu montażu bramy wjazdowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd ROD


Odczyt wodomierzy

16 czerwca 2017

W dniu 30 czerwca 2017 r (piątek)  odbędzie się odczyt wodomierzy. Prosimy o udostępnienie wejścia na działkę.

Zarząd ROD


Termin opłat ogrodowych

9 czerwca 2017

Przypominamy, że 30 czerwca upływa termin wnoszenia opłat z tytułu użytkowania działki. W zakładce OPŁATY znajdują się uchwalone na 2017 r. wysokości opłat oraz numer konta bankowego. Prosimy o dotrzymanie terminu.

Zarząd ROD