Baner ROD Wielka Wieś

Aktualności

Wykonane inwestycje w sektorze C

9 czerwca 2017

Informujemy, że po ostatecznym rozliczeniu budowy kanalizacji udało się  ze środków własnych działkowców sektora C utwardzić drogę dojazdową do sektora, zainstalować dodatkowa lampę przy bramie wjazdowej oraz przesunąć lampę przy działce 37 (zgodnie z decyzją działkowców sektora C).

Zarząd ROD

 


Wodomierze

8 maja 2017

Przypominamy, że zgodnie z informacją podaną na ostatnim zebraniu Sektora C, na każdej działce w tym Sektorze powinny być zainstalowane 2 wodomierze: główny i ogrodowy. Jest to niezbędne do prawidłowego rozliczenia kosztów zużycia wody i ścieków. 

Po zainstalowaniu licznika ogrodowego należy przekazać tę informację na  e-mail: rod-wielkawies@o2.pl lub pod numer: 505 091 554 (najlepiej numer działki i zdjęcie zainstalowanego licznika).

W najbliższym czasie odbędzie się odczyt z jednego i drugiego licznika. W przypadku braku wodomierza ogrodowego, zużycie wody z licznika głównego będzie rozliczone jako opłata za wodę i ścieki (zgodnie z cennikiem EKOWIK).

Zarząd ROD


Ograniczenia w parkowaniu w sektorze C

31 marca 2017

W związku z koniecznością regeneracji trawnika na terenie parkingu w sektorze C prosimy o parkowanie samochodów przez kilka następnych miesięcy od ulicy Droga Chłapowska do wjazdu do ogrodu.

Zarząd ROD


Odbyło się Walne Zebranie

25 marca 2017

W dniu 25.03.2017 r. o godzinie 10.00 odbyło się Walne Zebranie Działkowców. W zebraniu uczestniczyli: zaproszony przedstawiciel Zarządu Okręgowego PZD w Gdańsku – Pan Bohdan Jastrzębski, członkowie organów naszego ogrodu oraz działkowcy.

Wszystkich działkowców, którzy z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w Walnym Zebraniu zachęcamy do zapoznania się protokołem i podjętymi uchwałami.

Informacje dotyczące opłat za 2017r. i terminów ich wnoszenia znajdują się w zakładce: OPŁATY.

Do podziękowań Pana Prezesa za pracę społeczną działkowców w 2016 r. dołączamy podziękowania dla działkowców Sektora C, którzy skrócili bramę wjazdową do sektora C oraz Pani Aleksandrze Rost, która pomogła uruchomić stronę internetową naszego ogrodu.

Zarząd ROD


Walne Zebranie

9 marca 2017

W dniu 25 marca 2017 r. (sobota) o godz. 9.30 w sali 103 Urzędu Miasta we Władysławowie odbędzie się Walne Zebranie działkowców.

W przypadku konieczności odbycia Walnego Zebrania w II terminie odbędzie się ono w tym samym dniu o godz. 10.00.

Dokumenty sprawozdawcze będą dostępne do wglądu w dniu 18 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim we Władysławowie w sali na dole w godzinach: 11.00 – 12.00

Zarząd ROD

 


Rozliczenie budowy kanalizacji w sektorze C

28 stycznia 2017

W zakładce BUDOWA KANALIZACJI znajduje się szczegółowe rozliczenie kosztów budowy kanalizacji. Zgromadzone środku wystarczyły na pokrycie kosztów inwestycji. Nie ma konieczności dokonywania dodatkowych wpłat.

Zainteresowanych działkowców zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Zarząd ROD


Indywidualne podłączenia do kanalizacji

21 grudnia 2016

Od dnia 22 grudnia 2016 r. można budować indywidualne przyłącza do sieci kanalizacyjnej na terenie działek w Sektorze C. Przed dokonaniem przyłączenia należy zgłosić  ten fakt do Sylwi Rambiert lub Elżbiety Margas Dzwonnik.

W celu dokonywania osobnego rozliczania wody użytkowej i ogrodowej po 22 grudnia 2016 r., należy indywidualnie zamontować osobny licznik na wodę ogrodową i zgłosić ten fakt do Zarządu.

Zarząd ROD


Odczyty liczników

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji, od dnia 22 grudnia 2016 r. zużycie wody przez działkowców Sektora C będzie rozliczane wg cennika EKOWIK za wodę i ścieki, a stan liczników będzie odczytywany w każdym miesiącu.

Wyszczególnienie Cena netto
w zł
Podatek VAT
(w %)
Cena brutto
(w zł)
1 m3 wody 3,27 8 3,53
1 m3 ścieków 9,27 8 10,01

Prosimy o dokonanie odczytów w dniu 21-22 grudnia 2016 r. i podanie stanów telefonicznie:

Sylwia Rambiert – tel. 505  835 237, Elżbieta Margas Dzwonnik – tel. 505 091 554

W przeciwnym razie jako stan wyjściowy będzie traktowany ostatni odczyt wodomierza z danej działki.

Zarząd ROD


Spotkanie działkowców Sektora C

17 grudnia 2016

W dniu 21 grudnia 2016 r. (środa) o godzinie 18.00 w Urzędzie Miasta (w sali na dole) odbędzie się spotkanie działkowców z Sektora C. Spotkanie dotyczyć będzie spraw związanych z zakończeniem budowy kanalizacji w tym sektorze.

Zarząd ROD


Zakaz wjazdu na Sektor C

10 grudnia 2016

Decyzją Zarządu z dnia 10.12.2016 r. wprowadza się całkowity zakaz wjazdu samochodami na alejki wewnętrzne w Sektorze C w związku z prowadzeniem prac nad utwardzeniem alejek po realizacji budowy kanalizacji sanitarnej. Zakaz obowiązuje do momentu całkowitego zakończenia inwestycji wraz z dokonaniem odbioru technicznego.

Zarząd ROD