Baner ROD Wielka Wieś

Aktualności

Ograniczenia w parkowaniu w sektorze C

31 marca 2017

W związku z koniecznością regeneracji trawnika na terenie parkingu w sektorze C prosimy o parkowanie samochodów przez kilka następnych miesięcy od ulicy Droga Chłapowska do wjazdu do ogrodu.

Zarząd ROD


Odbyło się Walne Zebranie

25 marca 2017

W dniu 25.03.2017 r. o godzinie 10.00 odbyło się Walne Zebranie Działkowców. W zebraniu uczestniczyli: zaproszony przedstawiciel Zarządu Okręgowego PZD w Gdańsku – Pan Bohdan Jastrzębski, członkowie organów naszego ogrodu oraz działkowcy.

Wszystkich działkowców, którzy z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w Walnym Zebraniu zachęcamy do zapoznania się protokołem i podjętymi uchwałami.

Informacje dotyczące opłat za 2017r. i terminów ich wnoszenia znajdują się w zakładce: OPŁATY.

Do podziękowań Pana Prezesa za pracę społeczną działkowców w 2016 r. dołączamy podziękowania dla działkowców Sektora C, którzy skrócili bramę wjazdową do sektora C oraz Pani Aleksandrze Rost, która pomogła uruchomić stronę internetową naszego ogrodu.

Zarząd ROD


Walne Zebranie

9 marca 2017

W dniu 25 marca 2017 r. (sobota) o godz. 9.30 w sali 103 Urzędu Miasta we Władysławowie odbędzie się Walne Zebranie działkowców.

W przypadku konieczności odbycia Walnego Zebrania w II terminie odbędzie się ono w tym samym dniu o godz. 10.00.

Dokumenty sprawozdawcze będą dostępne do wglądu w dniu 18 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim we Władysławowie w sali na dole w godzinach: 11.00 – 12.00

Zarząd ROD

 


Rozliczenie budowy kanalizacji w sektorze C

28 stycznia 2017

W zakładce BUDOWA KANALIZACJI znajduje się szczegółowe rozliczenie kosztów budowy kanalizacji. Zgromadzone środku wystarczyły na pokrycie kosztów inwestycji. Nie ma konieczności dokonywania dodatkowych wpłat.

Zainteresowanych działkowców zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Zarząd ROD


Indywidualne podłączenia do kanalizacji

21 grudnia 2016

Od dnia 22 grudnia 2016 r. można budować indywidualne przyłącza do sieci kanalizacyjnej na terenie działek w Sektorze C. Przed dokonaniem przyłączenia należy zgłosić  ten fakt do Sylwi Rambiert lub Elżbiety Margas Dzwonnik.

W celu dokonywania osobnego rozliczania wody użytkowej i ogrodowej po 22 grudnia 2016 r., należy indywidualnie zamontować osobny licznik na wodę ogrodową i zgłosić ten fakt do Zarządu.

Zarząd ROD


Odczyty liczników

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji, od dnia 22 grudnia 2016 r. zużycie wody przez działkowców Sektora C będzie rozliczane wg cennika EKOWIK za wodę i ścieki, a stan liczników będzie odczytywany w każdym miesiącu.

Wyszczególnienie Cena netto
w zł
Podatek VAT
(w %)
Cena brutto
(w zł)
1 m3 wody 3,27 8 3,53
1 m3 ścieków 9,27 8 10,01

Prosimy o dokonanie odczytów w dniu 21-22 grudnia 2016 r. i podanie stanów telefonicznie:

Sylwia Rambiert – tel. 505  835 237, Elżbieta Margas Dzwonnik – tel. 505 091 554

W przeciwnym razie jako stan wyjściowy będzie traktowany ostatni odczyt wodomierza z danej działki.

Zarząd ROD


Spotkanie działkowców Sektora C

17 grudnia 2016

W dniu 21 grudnia 2016 r. (środa) o godzinie 18.00 w Urzędzie Miasta (w sali na dole) odbędzie się spotkanie działkowców z Sektora C. Spotkanie dotyczyć będzie spraw związanych z zakończeniem budowy kanalizacji w tym sektorze.

Zarząd ROD


Zakaz wjazdu na Sektor C

10 grudnia 2016

Decyzją Zarządu z dnia 10.12.2016 r. wprowadza się całkowity zakaz wjazdu samochodami na alejki wewnętrzne w Sektorze C w związku z prowadzeniem prac nad utwardzeniem alejek po realizacji budowy kanalizacji sanitarnej. Zakaz obowiązuje do momentu całkowitego zakończenia inwestycji wraz z dokonaniem odbioru technicznego.

Zarząd ROD


Parkowanie samochodów w okresie budowy

24 października 2016

W związku z prowadzoną budową kanalizacji sanitarnej w sektorze C, prosimy wszystkich działkowców tego sektora o parkowanie samochodów w miejscach nie kolidujących z budową .

Na terenie parkingu będą składowane materiały budowlane i istnieje zagrożenie uszkodzenia zaparkowanych samochodów podczas manewrowania maszynami i urządzeniami budowlanymi.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd ROD


Rusza budowa kanalizacji

21 października 2016

W poniedziałek 24 października 2016 r. w sektorze C  planowane są prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej .

W celu przekazania terenu budowy oraz umożliwienia prawidłowego wykonania zadania konieczne jest:

– udostępnienie działek w celu wybudowania studzienek kanalizacyjnych (prosimy o pozostawianie  otwartych furtek na działkę w godzinach od 7.00 do 17.00),

– wyraźne wyznaczenie przez każdego działkowca  miejsca, w którym ma się znajdować studzienka.

Prosimy każdego działkowca o kontakt w tej sprawie z Sylwią Rambiert lub Elżbietą Margas Dzwonnik w sobotę  22 października od godziny 9.00 do 15.00

Zarząd ROD