Baner ROD Wielka Wieś

Aktualności

Dzień gospodarczy w Sektorze C

09/05/2016

W sobotę 7 maja 2016 r. – przy pięknej pogodzie – pracowaliśmy na terenie Sektora C w ramach dnia gospodarczego . Wyrównaliśmy alejkę, zagospodarowaliśmy teren przy tablicy ogłoszeń, wykosiliśmy trawę  na parkingu, pozbieraliśmy śmieci w otoczeniu ogrodu.

Wszystkim uczestniczącym w pracach serdecznie dziękujemy.

Zachęcamy działkowców z Sektora C do nasadzania kolejnych roślin dekoracyjnych w założonym kąciku przy tablicy ogłoszeń.

Zarząd ROD


7 maja – dzień gospodarczy w sektorze C

03/05/2016

Zapraszamy działkowców sektora C w sobotę 7 maja na dzień gospodarczy.

Tym razem będziemy pracować nad zagospodarowaniem kącika przy tablicy ogłoszeń oraz wyrównaniem alejki wewnętrznej. Prosimy o przyniesienie sprzętu ogrodniczego oraz krzewów ozdobnych i kwiatów wieloletnich, które chcielibyśmy, aby upiększyły nasz ogród. Będzie potrzebna też ziemia ogrodowa. Spotykamy się o godzinie 12.00 przy bramie wjazdowej do ogrodu. Przewidziany czas pracy około 1(2)godziny.

Szczególnie serdecznie zapraszamy działkowców, którzy nie mogli uczestniczyć w ostatnim dniu gospodarczym.

Zarząd ROD


Zakaz parkowania na alejkach

24/04/2016

Przypominamy, że uchwałą Walnego Zebrania dotyczącą ustalenia miejsc postojowych na terenie ROD wprowadzono ZAKAZ mycia i naprawiania wszelkich pojazdów mechanicznych oraz parkowania pojazdów na alejkach.

Prosimy wszystkich działkowców o przestrzeganie w.w. zakazów.

Zarząd ROD


Terminy wywozu śmieci na 2016 r.

19/04/2016

W 2016 r. odbiór śmieci z naszego ogrodu będzie realizowany we wszystkich sektorach

w następujących terminach:  29 czerwca, 27 lipca, 31 sierpnia.

Śmieci należy wystawić w wyżej wymienionych dniach przy bramie wjazdowej do ogrodu w workach oznaczonych numerem działki.

Zarząd ROD


Dzień gospodarczy na terenie Sektora C

13/04/2016

2 kwietnia 2016 r. na terenie Sektora C odbył się pierwszy „Dzień gospodarczy”. Wspólnie zamontowano nową tablicę ogłoszeń oraz wymalowano bramę wjazdową.

Wszystkim uczestniczącym w pracach serdecznie dziękujemy.

Na kolejne spotkanie zapraszamy w sobotę 7 maja 2016 r. o godzinie 12.00

Zarząd ROD


Miejsca postojowe na terenie działki

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD W ROD IM. „WIELKA WIEŚ” WE WŁADYSŁAWOWIE z dnia 12 marca 2016 roku ustaliło możliwość parkowania samochodów osobowych należących do użytkowników działek na terenie użytkowanej działki.

Wprowadzono następujące OGRANICZENIA:

  • ograniczenie  ilość parkowanych pojazdów do jednego samochodu osobowego na jednej działce,
  • możliwość jednokrotnego parkowania w ciągu dnia,
  • korzystanie z ustalonego miejsca postojowego nie może być uciążliwe dla sąsiadujących działkowców i mieć negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Wprowadzono następujące ZAKAZY:

  • zakaz mycia i naprawiania na terenie ROD wszelkich pojazdów mechanicznych,
  • parkowania wszelkich pojazdów mechanicznych na alejkach wewnętrznych.                                                                                                                                                                   

Uwaga !

Przy każdorazowym  wjeździe i wyjeździe pojazdu na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego NALEŻY ZAMKNĄĆ BRAMĘ WJAZDOWĄ

Zarząd ROD