Baner ROD Wielka Wieś

Decyzją Zarządu ROD Wielka Wieś we Władysławowie, w związku ze zwiększonym ryzykiem epidemiologicznym oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE zaplanowane na 21 marca 2020 r. zostaje

ODWOŁANE!

Nowy termin zebrania zostanie podany w późniejszym terminie na stronie internetowej www.rodwielkawies.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych poszczególnych sektorów ogrodu.

W związku z powyższym opłaty związane z użytkowaniem działki należy uiścić w takiej samej wysokości jak w roku ubiegłym. Termin płatności do 30 czerwca 2020r.

Ewentualne korekty zostaną uwzględnione po Walnym zebraniu.

Zarząd ROD