Baner ROD Wielka Wieś

CZŁONKOSTWO

Działkowcem może być pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w ROD na podstawie prawa do działki nabytego zgodnie z Ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Z członkostwa w PZD wynikają prawa, a także obowiązki dla działkowca. Najistotniejszym z praw jest możliwość użytkowania działki, czyli przebywania, spędzania wolnego czasu wraz z rodziną na terenie ogrodu, uprawiania ziemi, korzystania z infrastruktury i urządzeń znajdujących się w ogrodzie, członkowie mają także prawo zarządzania ogrodem. Natomiast podstawowym obowiązkiem jest przestrzeganie prawa związkowego i bieżące dokonywanie opłat.


UZYSKANIE PRAWA DO DZIAŁKI
W zależności od sytuacji prawo do działki można nabyć na cztery sposoby:


I sposób

W DRODZE PRZENIESIENIA PRAWA DO DZIAŁKI
– zawarcie umowy dotychczasowego działkowca z osobą zainteresowaną

1. Podpisanie umowy działkowca z osobą zainteresowaną (WZÓR DOC/WZÓR PDF)
2. Złożenie przez nabywającego prawo do działki wniosku do zarządu ROD (WZÓR DOC/WZÓR PDF)
3. Zatwierdzenie w formie uchwały zarządu ROD (WZÓR DOC/WZÓR PDF)


II sposób

PODPISUJĄC UMOWĘ DZIERŻAWY DZIAŁKOWEJ Z ZARZĄDEM ROD – w przypadku, gdy zarząd dysponuje wolną działką

1. Uchwała o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy dzierżawy działkowej (WZÓR DOC/WZÓR PDF)
2. Zawarcie umowy dzierżawy działkowej z osobą ubiegającą się o działkę (WZÓR DOC/WZÓR PDF)


III sposób

PODPISUJĄC UMOWĘ DZIERŻAWY DZIAŁKOWEJ Z PREZYDIUM OKRĘGOWEGO ZARZĄDU – tylko w nowo utworzonym ogrodzie

1. W tym przypadku obowiązują dokumenty identyczne jak w poprzednim punkcie, z tym że stroną umowy jest prezydium OZ i uchwałę podejmuje także prezydium OZ.


IV sposób

WSTĘPUJĄC W PRAWO DO DZIAŁKI – dotyczy współmałżonka zmarłego działkowca i osób bliskich

1. Złożenie w zarządzie ROD oświadczenia woli (WZÓR DOC/WZÓR PDF)

2 .Wniosek o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu – roszczenie osoby bliskiej innej niż współmałżonek

 

 

UZYSKANIE CZŁONKOSTWA w PZD (POLSKIM ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW) – Deklaracja członkowska PZD