Baner ROD Wielka Wieś

Od dnia 22 grudnia 2016 r. można budować indywidualne przyłącza do sieci kanalizacyjnej na terenie działek w Sektorze C. Przed dokonaniem przyłączenia należy zgłosić  ten fakt do Sylwi Rambiert lub Elżbiety Margas Dzwonnik.

W celu dokonywania osobnego rozliczania wody użytkowej i ogrodowej po 22 grudnia 2016 r., należy indywidualnie zamontować osobny licznik na wodę ogrodową i zgłosić ten fakt do Zarządu.

Zarząd ROD