Baner ROD Wielka Wieś

Zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady PZD wynikającymi z obostrzeń covidowych Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wielka Wieś” we Władysławowie podjął uchwałę o przeprowadzeniu dwuetapowego zebrania w ogrodzie.

  • Etap I : przeprowadzone zostaną wybory delegatów w poszczególnych sektorach ogrodu.
  • Etap II: Przeprowadzona zostanie konferencja wybranych delegatów sektorowych, na której zostaną przedstawione sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2019-2020 r. a następnie przedstawione uchwały do zatwierdzenia.

Termin i miejsce zebrań sektorowych

Zebrania sektorowe mają na celu wybór delegatów na Konferencję Delegatów ROD, która odbędzie się w tym samym dniu, również w ogrodzie.

  •         Sektor C – 38 działek

– w pierwszym terminie 7 sierpnia 2021 r. godz. 8:30
– w drugim terminie 7 sierpnia 2021 r. godz. 9:00
zostanie wybranych 8 delegatów

  •         Sektor B – 23 działek

– w pierwszym terminie 7 sierpnia 2021 r. godz. 9:30
– w drugim terminie 7 sierpnia 2021 r. godz. 10:00
– zostanie wybranych 5 delegatów

  •          Sektor A – 74 działek

– w pierwszym terminie 7 sierpnia 2021 r. godz. 10:30
– w drugim terminie  7 sierpnia 2021 r. godz. 11:00
– zostanie wybranych 15 delegatów

Miejsce zebrań sektorowych: przy wjeździe na dany sektor.

Zgodnie z §62 ust. 1 Statutu PZD uchwały i decyzje na zebraniach sektorowych odbytych w drugim terminie co najmniej pół godz. po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.


Termin i miejsce Konferencji Delegatów:  7 sierpnia 2021 r. godz. 11:30 – Sektor A na terenie socjalnym.