Baner ROD Wielka Wieś

W dniu 23 marca 2019 r. odbyło się Walne Zebranie członków PZD. Podczas obrad uchwalono m.in. nowe wysokości opłat związanych z użytkowaniem działki. Opłaty należy dokonać do 30 czerwca 2019 r.

Szczegóły w zakładce OPŁATY