Baner ROD Wielka Wieś

INWESTYCJE


10.09.2017 r.

W bieżącym roku wykonano nową bramę wjazdową do Sektora A od strony ulicy Droga Chłapowska oraz zainstalowano elektronikę do furtki od strony ul. Żwirowej. Inwestycję sfinansowano z Funduszu Rozwoju Ogrodu.


01.09.2017 r.

Rozliczenie środków za automatykę do bramy w Sektorze C (OTWÓRZ)


25.07.2017 r.

Rozliczenie środków zwróconych przez EKOWIK po budowie kanalizacji sanitarnej w Sektorze C (OTWÓRZ)


19.07.2017 r.

W Sektorze C została zainstalowana nowa brama wjazdowa do ogrodu. Brama została podarowana przez użytkownika działki 28 – pana Łukasza Kozaka. Koszty montażu bramy i dodatkowych materiałów zostały pokryte ze środków działkowców Sektora C, które pozostały po ostatnich inwestycjach w tym Sektorze.

Szczegółowe rozliczenie zostanie opublikowane po zamontowaniu automatyki do bramy, tj. w drugiej połowie sierpnia 2017 r.

Zarząd ROD


04.06.2017 r.

Informujemy, że po ostatecznym rozliczeniu budowy kanalizacji w Sektorze C, udało się dodatkowo wykonać następujące inwestycje ze środków własnych działkowców tego sektora:

  • utwardzenie drogi dojazdowej od ul. Droga Chłapowska do bramy wjazdowej do ogrodu,
  • zainstalowanie dodatkowej lampy przy bramie wjazdowej,
  • przesunięcie lampy przy działce nr 37 Dziękujemy działkowcom za jednomyślność w podjęciu decyzji w tej sprawie.

Zarząd ROD

DSCN3575


18.10.2016r.

W związku z odmową podpisania umowy na wykonanie zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków altan ogrodowych przy ul. Droga Chłapowska przez firmę „SYLWIK” Roboty Ziemne i Instalacyjne Wod-Kan i C.O. Sylwester Potrykus, zarząd ROD w dniu 18 października 2016 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu kolejnej firmy, która złożyła ofertę zgodnie z procedurą zapytania ofertowego z dnia 28 września 2016 r.

Komisja Przetargowa wskazała firmę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane „Skibiński” z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 43, 83-340 Sierakowice , która złożyła ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych firm.

Zarząd ROD


08.10.2016 r.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wielka Wieś we Władysławowie informuje, że zatwierdził rekomendację Komisji Przetargowej dotyczącą wyboru wykonawcy dwuetapowego zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków altan ogrodowych przy ul. Droga Chłapowska.

W dniu 08.10.2016 r. Komisja Przetargowa dokonała wyboru firmy w trybie zapytania ofertowego z dnia 28.09.2016 r. na realizację w.w. zadania.

Wybrano Firmę SYLWIK Roboty Ziemne i Instalacyjne Wod-Kan i C.O. Sylwester Potrykus z siedzibą: ul. Morska 2, 84-100 Gnieżdżewo. Zaoferowana przez firmę kwota wynosi 93.972 zł brutto.

Do zapytania ofertowego przystąpiło 6 firm.
Najwyższa oferta opiewała na kwotę 167.846,00 zł brutto.

Zarząd ROD

Zaproszenie-do-skladania-ofert

Pozwolenie-na-budowę

Budowa-przylacza-kanalizacyjnego-do-budynko-altan-ogrodowych

Budowa-sieci-kanalizaji-sanitarnej-droga-chlapowska