Baner ROD Wielka Wieś

Prosimy o podanie stanów wodomierzy w terminie do 7 lipca 2018 r. Informację  stanie licznika należy przesłać na maila ogrodu lub SMS do Marka Szatana (Sektor A i B) do Elżbiety Margas Dzwonnik (Sektor C).

Koniecznie należy podać numer działki, której dotyczy odczyt.

Zarząd ROD