Baner ROD Wielka Wieś

Sektor A i B: Prosimy o podanie stanów wodomierzy w terminie do 30 czerwca 2020 r. Informację o stanie liczników należy przesłać SMS na nr tel: 600 387 648 (Marek Szatan – skarbnik).

Koniecznie należy podać numer działki, której dotyczy odczyt.