Baner ROD Wielka Wieś

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji, od dnia 22 grudnia 2016 r. zużycie wody przez działkowców Sektora C będzie rozliczane wg cennika EKOWIK za wodę i ścieki, a stan liczników będzie odczytywany w każdym miesiącu.

Wyszczególnienie Cena netto
w zł
Podatek VAT
(w %)
Cena brutto
(w zł)
1 m3 wody 3,27 8 3,53
1 m3 ścieków 9,27 8 10,01

Prosimy o dokonanie odczytów w dniu 21-22 grudnia 2016 r. i podanie stanów telefonicznie:

Sylwia Rambiert – tel. 505  835 237, Elżbieta Margas Dzwonnik – tel. 505 091 554

W przeciwnym razie jako stan wyjściowy będzie traktowany ostatni odczyt wodomierza z danej działki.

Zarząd ROD