Baner ROD Wielka Wieś

Opłaty z tytułu użytkowania działki (w skali roku 2023)

Sektor A

– opłata ogrodowa – 1,02 zł/m2
– opłata energetyczna – 55 zł.
– wywóz śmieci – 60 zł.
– składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD – 6zł.

Sektor B

– opłata ogrodowa – 1,02 zł/m2
– opłata energetyczna – 35 zł.
– wywóz śmieci – 35 zł.
– składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD – 6zł.

Sektor C

– opłata ogrodowa – 1,02 zł/m2
– opłata energetyczna – 55 zł.
– wywóz śmieci – 30 zł.
– składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD – 6zł.


Wyżej wymienione należności należy wpłacać do 30 maja 2023r.
na konto: 27 8348 0003 0000 0100 4880 0001 lub do skarbnika Marek Szatan tel.: 600 387 648


Media (wg użycia) – Sektor A, Sektor B i Sektor C

– energia elektryczna – 0.85 zł/kWh do 250 kWh/powyżej 250 kWh 1,20 zł. – indywidualne faktury VAT Energa i dane do wpłaty


– woda z licznika ogrodowego – 3,71 zł/m3
– woda z licznika głównego (domek) i ścieki – 14 zł/m3


Należność za wodę po odczycie liczników przez skarbnika należy wpłacać
na konto: 27 8348 0003 0000 0100 4880 0001 lub do skarbnika Marek Szatan tel.: 600 387 648