Baner ROD Wielka Wieś

W związku z odmową podpisania umowy na wykonanie zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków altan ogrodowych  przy ul. Droga Chłapowska przez firmę „SYLWIK” Roboty Ziemne i Instalacyjne Wod-Kan i C.O. Sylwester Potrykus, zarząd ROD w dniu 18 października 2016 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu kolejnej firmy, która złożyła ofertę zgodnie z procedurą zapytania ofertowego z dnia 28 września 2016 r.

Komisja Przetargowa wskazała firmę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane „Skibiński” z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 43, 83-340 Sierakowice , która złożyła ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych firm przystępujących do procedury zapytania ofertowego.

Zarząd ROD