Baner ROD Wielka Wieś

Decyzją Zarządu z dnia 10.12.2016 r. wprowadza się całkowity zakaz wjazdu samochodami na alejki wewnętrzne w Sektorze C w związku z prowadzeniem prac nad utwardzeniem alejek po realizacji budowy kanalizacji sanitarnej. Zakaz obowiązuje do momentu całkowitego zakończenia inwestycji wraz z dokonaniem odbioru technicznego.

Zarząd ROD