Baner ROD Wielka Wieś

DZIAŁKA W ROD

Działka jest podstawową jednostką przestrzenną ROD, służącą zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji. Powierzchnia i granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania ROD. Działka w ROD nie może być wykorzystywana do innych celów niż w.w.,  w szczególności do prowadzenia na działce działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej oraz wynajmowania części lub całej działki. Powyższe ograniczenia dotyczą również altany działkowej.

Działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania. Przez zamieszkiwanie rozumie się przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych. Altana działkowa na terenie działki w ROD nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu.

Nabycie i wygaśnięcie prawa do działki (otwórz)

Zagospodarowanie działki (otwórz)