Baner ROD Wielka Wieś

W sobotę 7 maja 2016 r. – przy pięknej pogodzie – pracowaliśmy na terenie Sektora C w ramach dnia gospodarczego . Wyrównaliśmy alejkę, zagospodarowaliśmy teren przy tablicy ogłoszeń, wykosiliśmy trawę  na parkingu, pozbieraliśmy śmieci w otoczeniu ogrodu.

Wszystkim uczestniczącym w pracach serdecznie dziękujemy.

Zachęcamy działkowców z Sektora C do nasadzania kolejnych roślin dekoracyjnych w założonym kąciku przy tablicy ogłoszeń.

Zarząd ROD