Baner ROD Wielka Wieś

Przypominamy działkowcom, że miejscem postojowym w ROD jest miejsce do tego wyznaczone na terenie ogrodu, bezpośrednio przed bramą wjazdową do ogrodu. Miejsce postojowe  można zorganizować również na terenie własnej działki. Na terenach wspólnych wewnątrz ogrodu, w tym na alejkach,  nie wolno pozostawiać pojazdów, materiałów budowlanych, ani innych rzeczy.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie tych zasad, aby nie utrudniać korzystania z działek.

Zarząd ROD