Baner ROD Wielka Wieś

Aktualności

Rusza budowa kanalizacji

21 października 2016

W poniedziałek 24 października 2016 r. w sektorze C  planowane są prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej .

W celu przekazania terenu budowy oraz umożliwienia prawidłowego wykonania zadania konieczne jest:

– udostępnienie działek w celu wybudowania studzienek kanalizacyjnych (prosimy o pozostawianie  otwartych furtek na działkę w godzinach od 7.00 do 17.00),

– wyraźne wyznaczenie przez każdego działkowca  miejsca, w którym ma się znajdować studzienka.

Prosimy każdego działkowca o kontakt w tej sprawie z Sylwią Rambiert lub Elżbietą Margas Dzwonnik w sobotę  22 października od godziny 9.00 do 15.00

Zarząd ROD


Ponowny wybór wykonawcy kanalizacji sanitarnej

18 października 2016

W związku z odmową podpisania umowy na wykonanie zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków altan ogrodowych  przy ul. Droga Chłapowska przez firmę „SYLWIK” Roboty Ziemne i Instalacyjne Wod-Kan i C.O. Sylwester Potrykus, zarząd ROD w dniu 18 października 2016 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu kolejnej firmy, która złożyła ofertę zgodnie z procedurą zapytania ofertowego z dnia 28 września 2016 r.

Komisja Przetargowa wskazała firmę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane „Skibiński” z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 43, 83-340 Sierakowice , która złożyła ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych firm przystępujących do procedury zapytania ofertowego.

Zarząd ROD


Wybór wykonawcy kanalizacji sanitarnej

8 października 2016

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wielka Wieś we Władysławowie informuje,  że zatwierdził rekomendację Komisji Przetargowej dotyczącą wyboru wykonawcy  dwuetapowego zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków altan ogrodowych  przy ul. Droga Chłapowska.

W dniu 8 .10. 2016 r. Komisja Przetargowa dokonała wyboru firmy w trybie zapytania ofertowego z dnia 28.09.2016 r. na realizację w.w. zadania.

Wybrano Firmę SYLWIK Roboty Ziemne i Instalacyjne Wod-Kan i C.O. Sylwester Potrykus z siedzibą: ul. Morska 2, 84-100 Gnieżdżewo. Zaoferowana przez firmę kwota wynosi 93.972 zł brutto.

Do  zapytania ofertowego przystąpiło 6 firm.
Najwyższa oferta opiewała na kwotę 167.846,00 zł brutto.

                                                                                                                                   Zarząd ROD


Zaproszenie do składania ofert na budowę kanalizacji sanitarnej w Sektorze C

28 września 2016

Zarząd ROD „Wielka Wieś” we Władysławowie zaprasza do składania ofert na wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w Sektorze C, przy ul. Droga Chłapowska we Władysławowie. Termin składania ofert upływa 07.10.2016r o godz. 19.00.

Zaproszenie do składania ofert (otwórz)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Droga Chłapowska (otwórz)

Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynko-altan ogrodowych (otwórz)

Pozwolenie na budowę (otwórz)


Wpłata II raty na kanalizację.

16 sierpnia 2016

Przypominamy, że 30 września 2016 r. upływa termin drugiej wpłaty na budowę kanalizacji w sektorze C. Kwota II raty wynosi 1850 zł. od każdej działki. Prosimy o dokonywanie wpłat w terminie wcześniejszym, gdyż umożliwi to ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie realizacji inwestycji.

Przypominamy nr konta bankowego : 43834800030000010048800004

Zarząd ROD


Opłata za wodę

10 lipca 2016

Na tablicach ogłoszeń znajdują się informacje dotyczące opłaty za zużycie wody (stan liczników na dzień 1 lipca 2016). Prosimy do zapoznanie się oraz dokonanie wpłaty.

Przypominamy nr konta bankowego: 27 8348 0003 0000 0100 4880 0001

Zarząd ROD


Wywóz śmieci

28 czerwca 2016

Przypominamy terminy wywozu śmieci:

29 czerwca,

27 lipca,

31 sierpnia.

Śmieci należy wystawić w wyżej wymienionych dniach przy bramie wjazdowej do ogrodu w workach oznaczonych numerem działki.

Zarząd ROD


PILNE ! BRAK WPŁAT OPŁATY OGRODOWEJ

1 czerwca 2016

Z dniem 30 maja 2016 r.  upłynął termin dokonywania wpłat z tytułu opłaty ogrodowej.  Wszyscy działkowcy, którzy nie dokonali opłaty proszeni są o pilny kontakt z p. Markiem Szatanem – skarbnikiem.

Wysokość opłat na rok 2016 znajduje się w zakładce OPŁATY.

Zarząd ROD


Zapraszamy na kolejny dzień gospodarczy w Sektorze C

Jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca, zapraszamy działkowców Sektora C do wspólnej pracy 4 czerwca o godzinie 12.00.

Zarząd ROD


Dzień gospodarczy w Sektorze C

9 maja 2016

W sobotę 7 maja 2016 r. – przy pięknej pogodzie – pracowaliśmy na terenie Sektora C w ramach dnia gospodarczego . Wyrównaliśmy alejkę, zagospodarowaliśmy teren przy tablicy ogłoszeń, wykosiliśmy trawę  na parkingu, pozbieraliśmy śmieci w otoczeniu ogrodu.

Wszystkim uczestniczącym w pracach serdecznie dziękujemy.

Zachęcamy działkowców z Sektora C do nasadzania kolejnych roślin dekoracyjnych w założonym kąciku przy tablicy ogłoszeń.

Zarząd ROD