Baner ROD Wielka Wieś

Przypominamy, że zgodnie z informacją podaną na ostatnim zebraniu Sektora C, na każdej działce w tym Sektorze powinny być zainstalowane 2 wodomierze: główny i ogrodowy. Jest to niezbędne do prawidłowego rozliczenia kosztów zużycia wody i ścieków. 

Po zainstalowaniu licznika ogrodowego należy przekazać tę informację na  e-mail: rod-wielkawies@o2.pl lub pod numer: 505 091 554 (najlepiej numer działki i zdjęcie zainstalowanego licznika).

W najbliższym czasie odbędzie się odczyt z jednego i drugiego licznika. W przypadku braku wodomierza ogrodowego, zużycie wody z licznika głównego będzie rozliczone jako opłata za wodę i ścieki (zgodnie z cennikiem EKOWIK).

Zarząd ROD