Baner ROD Wielka Wieś

Aktualności

Odczyt wodomierzy – Sektor C

23 maja 2020

Sektor C: Prosimy o podanie stanów wodomierzy w terminie do 24 maja 2020 r. Informację o stanie liczników należy przesłać SMS na nr tel: 600 387 648 (Marek Szatan).

Koniecznie należy podać numer działki, której dotyczy odczyt.

Zarząd ROD14 marca 2020

Decyzją Zarządu ROD Wielka Wieś we Władysławowie, w związku ze zwiększonym ryzykiem epidemiologicznym oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE zaplanowane na 21 marca 2020 r. zostaje

ODWOŁANE!

Nowy termin zebrania zostanie podany w późniejszym terminie na stronie internetowej www.rodwielkawies.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych poszczególnych sektorów ogrodu.

W związku z powyższym opłaty związane z użytkowaniem działki należy uiścić w takiej samej wysokości jak w roku ubiegłym. Termin płatności do 30 czerwca 2020r.

Ewentualne korekty zostaną uwzględnione po Walnym zebraniu.

Zarząd ROD


Walne Zebranie Członków PZD

21 lutego 2020

W dniu 21 marca 2020 r. (sobota) w sali 103 Urzędu Miasta Władysławowo odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

w I terminie o godz. 9.00,

w II terminie o godz. 9.30

Zapraszamy wszystkich członków PZD.

Zarząd ROD


Wywóz śmieci

22 czerwca 2019

Terminy odbioru śmieci 2019 :

  • 24 czerwiec (poniedziałek)
  • 30 lipiec (wtorek)
  • 27 sierpień (wtorek)

Worki opisane numerem działki należy wystawić o godzinie 6.00 w dniu wywozu lub wieczorem dnia poprzedniego w miejscu do tego wyznaczonym w każdym sektorze.

Zarząd ROD


Nowe wysokości opłat na 2019 r.

30 marca 2019

W dniu 23 marca 2019 r. odbyło się Walne Zebranie członków PZD. Podczas obrad uchwalono m.in. nowe wysokości opłat związanych z użytkowaniem działki. Opłaty należy dokonać do 30 czerwca 2019 r.

Szczegóły w zakładce OPŁATY


Walne Zebranie Członków PZD

16 lutego 2019

W dniu 23 marca 2019 r. (sobota) w sali 103 Urzędu Miasta Władysławowo odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

w I terminie o godz. 9.00,

w II terminie o godz. 9.30

Zapraszamy wszystkich członków PZD.

Zarząd ROD


Ograniczenie wjazdu na teren ogrodu

11 lipca 2018

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą WZ  nr 12/2016, działkowcy mają możliwość stworzenia miejsca postojowego na terenie własnej działki. Prawo do korzystania z miejsc postojowych na terenie własnych działek zostało ograniczone do jednego samochodu osobowego parkującego na jednej działce oraz jednokrotnego parkowania w ciągu doby. Zgodnie z powyższą uchwałą samochód powinien należeć do formalnego użytkownika działki, a wjazd na działkę nie powinien być uciążliwy dla innych działkowców (dotyczy to również ograniczenia prędkości poruszania się pojazdów na alejkach).

Przypominamy również o zakazie mycia samochodów w ogrodzie i zakazie parkowania na alejkach.

Zarząd ROD


Odczyt wodomierzy

2 lipca 2018

Prosimy o podanie stanów wodomierzy w terminie do 7 lipca 2018 r. Informację  stanie licznika należy przesłać na maila ogrodu lub SMS do Marka Szatana (Sektor A i B) do Elżbiety Margas Dzwonnik (Sektor C).

Koniecznie należy podać numer działki, której dotyczy odczyt.

Zarząd ROD


Termin opłat

25 czerwca 2018

Przypominamy, że do 30 czerwca 2018 r. należy dokonać opłat za użytkowanie działki.

Wysokość opłat w zakładce OPŁATY.

Zarząd ROD


Odbiór śmieci

19 maja 2018

Terminy odbioru śmieci 2018 :

26 czerwiec (wtorek)

31 lipiec (wtorek)

28 sierpień (wtorek)

Worki opisane numerem działki należy wystawić o godzinie 6.00 w dniu wywozu lub wieczorem dnia poprzedniego w miejscu do tego wyznaczonym w każdym sektorze.

Zarząd ROD