Baner ROD Wielka Wieś

Aktualności

Miejsca postojowe w ROD

19 maja 2018

Przypominamy działkowcom, że miejscem postojowym w ROD jest miejsce do tego wyznaczone na terenie ogrodu, bezpośrednio przed bramą wjazdową do ogrodu. Miejsce postojowe  można zorganizować również na terenie własnej działki. Na terenach wspólnych wewnątrz ogrodu, w tym na alejkach,  nie wolno pozostawiać pojazdów, materiałów budowlanych, ani innych rzeczy.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie tych zasad, aby nie utrudniać korzystania z działek.

Zarząd RODNowe wysokości opłat na 2018 r.

28 marca 2018

W dniu 24 marca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie członków PZD. Podczas obrad uchwalono m.in. nowe wysokości opłat związanych z użytkowaniem działki.

Nowe kwoty podajemy w zakładce OPŁATY.

Zarząd ROD


Walne Zebranie Członków PZD

3 marca 2018

Zarząd ROD im. WIELKA WIEŚ we Władysławowie zaprasza członków PZD  na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 24 marca 2018 r. (sobota) w sali 103 w Urzędzie Miasta Władysławowa w następujących godzinach:

w I terminie o godz. 9.00,

w II terminie o godz. 9.30

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu dnia 17 marca 2018 r. w godz. 10.00-11.00 w Urzędzie Miasta Władysławowo (sala na dole).

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA (otwórz)

 

 

Zarząd ROD

 

 


Opłaty za wodę i ścieki

26 listopada 2017

Na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sektorach ROD  są informacje dotyczące wysokości opłat za zużycie wody i ścieki po ostatnim odczycie. Prosimy o terminowe dokonanie wpłat.

Zarząd ROD

 


Zamykamy furtkę do ogrodu

12 listopada 2017

Informujemy, że od 1 listopada 2017 r. furtka do ogrodu w Sektorze C jest zamykana na klucz. Działkowcom wydano klucze w ilości 1 na działkę. Jeśli istnieje potrzeba dorobienia kolejnych kluczy, działkowcy wykonują je we własnym zakresie. Dbając o bezpieczeństwo prosimy o zamykanie na klucz po każdorazowym skorzystaniu z furtki.

Dziękujemy p. Berezowskiemu za pomoc w rozprowadzaniu kluczy.

Zarząd ROD


Odczyty wodomierzy

9 listopada 2017

W dniu 4 listopada 2017 r. dokonano odczytu wodomierzy we wszystkich sektorach naszego ogrodu. Prosimy działkowców, u których nie było możliwe dokonanie odczytu o podanie aktualnego stanu do Marka Szatana w celu rozliczenia zużycia wody za okres od 1 lipca do 4 listopada 2017 r.

Zarząd ROD


Rozliczenie automatyki do bramy

1 września 2017

W zakładce INWESTYCJE znajduje się rozliczenie zgromadzonych środków na zainstalowanie automatyki i zakupu pilotów do bramy wjazdowej do ogrodu w Sektorze C. Zainteresowanych działkowców zapraszamy do zapoznania się z rozliczeniem.

Jednocześnie dziękujemy użytkownikom działki  nr 21 – Państwu Agnieszce i Bogumiłowi Dettlaff – za wielokrotne użyczenie wody i prądu, niezbędnych w pracach montażowych przy bramie.

Zarząd ROD


Piloty do bramy

18 sierpnia 2017

Informujemy, że od 18 sierpnia brama wjazdowa do Sektora C posiada automatyczne zamykanie. Działkowcy, którzy nie odebrali zamówionych pilotów do bramy proszę o kontakt: tel. 505 091 554 . Dokupienie i doprogramowanie pilota to koszt w wysokości 120 zł.

Brama posiada funkcję samozamykania, tzn. po pełnym otwarciu bramy za pomocą pilota, po 30 sekundach, brama sama się zamyka, nawet jeśli nie użyjemy pilota. Zamykanie bramy można zatrzymać pilotem.

Brama jest zabezpieczona dodatkowymi fotokomórkami, dzięki którym wejście w pole zamykającej się bramy lub furtkę powoduje zatrzymanie procesu zamykania bramy.

Prosimy działkowców o prawidłowe użytkowanie pilotów. Uszkodzenie mechanizmu przez niewłaściwe użytkowanie przez danego działkowca będzie powodować samodzielne wezwanie serwisu i naprawę na własny koszt.

Zarząd ROD


Brama do Sektora C

19 lipca 2017

W Sektorze C została zainstalowana nowa brama wjazdowa do ogrodu. Brama została podarowana przez użytkownika działki nr 28 – Pana Łukasza Kozaka. Obecnie gromadzimy środki na automatykę do bramy. Działkowców Sektora C, którzy jeszcze nie dokonali wpłaty prosimy o kontakt z Elżbietą Margas Dzwonnik, tel 505 091 554. Więcej w zakładce INWESTYCJE.

Zdjęcie bramy wjazdowej na teren ogrodów sektor C

Panu ŁUKASZOWI KOZAKOWI i innym darczyńcom SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Zarząd ROD