Baner ROD Wielka Wieś

Aktualności

Wywóz śmieci

8 lipca 2017

Zgodnie z informacją na tablicach ogłoszeń, kolejny wywóz śmieci odbędzie się 25 lipca. Prosimy o wystawienie śmieci w dniu poprzedzającym wywóz lub o godz. 6.00 w dniu wywozu. Obowiązuje zakaz gromadzenia śmieci poza tymi dniami.

Worki ze śmieciami powinny być oznaczone numerem działki, inne nie będą zabrane.

Zarząd ROD


Montaż bramy wjazdowej do sektora C

W dniach od 11 lipca (wtorek) do 14 lipca (piątek) nie będzie możliwy wjazd/wyjazd na teren ogrodu w Sektorze C z powodu montażu bramy wjazdowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd ROD


Odczyt wodomierzy

16 czerwca 2017

W dniu 30 czerwca 2017 r (piątek)  odbędzie się odczyt wodomierzy. Prosimy o udostępnienie wejścia na działkę.

Zarząd ROD


Termin opłat ogrodowych

9 czerwca 2017

Przypominamy, że 30 czerwca upływa termin wnoszenia opłat z tytułu użytkowania działki. W zakładce OPŁATY znajdują się uchwalone na 2017 r. wysokości opłat oraz numer konta bankowego. Prosimy o dotrzymanie terminu.

Zarząd ROD

 


Wykonane inwestycje w sektorze C

Informujemy, że po ostatecznym rozliczeniu budowy kanalizacji udało się  ze środków własnych działkowców sektora C utwardzić drogę dojazdową do sektora, zainstalować dodatkowa lampę przy bramie wjazdowej oraz przesunąć lampę przy działce 37 (zgodnie z decyzją działkowców sektora C).

Zarząd ROD

 


Wodomierze

8 maja 2017

Przypominamy, że zgodnie z informacją podaną na ostatnim zebraniu Sektora C, na każdej działce w tym Sektorze powinny być zainstalowane 2 wodomierze: główny i ogrodowy. Jest to niezbędne do prawidłowego rozliczenia kosztów zużycia wody i ścieków. 

Po zainstalowaniu licznika ogrodowego należy przekazać tę informację na  e-mail: rod-wielkawies@o2.pl lub pod numer: 505 091 554 (najlepiej numer działki i zdjęcie zainstalowanego licznika).

W najbliższym czasie odbędzie się odczyt z jednego i drugiego licznika. W przypadku braku wodomierza ogrodowego, zużycie wody z licznika głównego będzie rozliczone jako opłata za wodę i ścieki (zgodnie z cennikiem EKOWIK).

Zarząd ROD


Ograniczenia w parkowaniu w sektorze C

31 marca 2017

W związku z koniecznością regeneracji trawnika na terenie parkingu w sektorze C prosimy o parkowanie samochodów przez kilka następnych miesięcy od ulicy Droga Chłapowska do wjazdu do ogrodu.

Zarząd ROD


Odbyło się Walne Zebranie

25 marca 2017

W dniu 25.03.2017 r. o godzinie 10.00 odbyło się Walne Zebranie Działkowców. W zebraniu uczestniczyli: zaproszony przedstawiciel Zarządu Okręgowego PZD w Gdańsku – Pan Bohdan Jastrzębski, członkowie organów naszego ogrodu oraz działkowcy.

Wszystkich działkowców, którzy z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w Walnym Zebraniu zachęcamy do zapoznania się protokołem i podjętymi uchwałami.

Informacje dotyczące opłat za 2017r. i terminów ich wnoszenia znajdują się w zakładce: OPŁATY.

Do podziękowań Pana Prezesa za pracę społeczną działkowców w 2016 r. dołączamy podziękowania dla działkowców Sektora C, którzy skrócili bramę wjazdową do sektora C oraz Pani Aleksandrze Rost, która pomogła uruchomić stronę internetową naszego ogrodu.

Zarząd ROD


Walne Zebranie

9 marca 2017

W dniu 25 marca 2017 r. (sobota) o godz. 9.30 w sali 103 Urzędu Miasta we Władysławowie odbędzie się Walne Zebranie działkowców.

W przypadku konieczności odbycia Walnego Zebrania w II terminie odbędzie się ono w tym samym dniu o godz. 10.00.

Dokumenty sprawozdawcze będą dostępne do wglądu w dniu 18 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim we Władysławowie w sali na dole w godzinach: 11.00 – 12.00

Zarząd ROD

 


Rozliczenie budowy kanalizacji w sektorze C

28 stycznia 2017

W zakładce BUDOWA KANALIZACJI znajduje się szczegółowe rozliczenie kosztów budowy kanalizacji. Zgromadzone środku wystarczyły na pokrycie kosztów inwestycji. Nie ma konieczności dokonywania dodatkowych wpłat.

Zainteresowanych działkowców zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Zarząd ROD